Zasypywanie łęgów w Białymstoku przy ul gen. Sikorskiego.
 

W czasie budów olszyny ( łęgi) i przylegające do nich łąki naturalne zasypywane są ziemią i śmieciami, kiedy te oba siedliska podlegają ochronie ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku).