Zagrożona dzikość doliny Rospudy

W czasie wykładu prowadzonego przez jednego z biologów w Białowieży dowiedziałem się, że czynione są starania o to, by usunąć linię lotniczą znad Puszczy Białowieskiej, ponieważ przelatujące samoloty płoszą dzikie zwierzęta, wprowadzają nienaturalne zachowania się tychże istot.
Zastanawiam się, czy przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku - profesor z Białowieży wie, że hałas wprowadza zakłócenia w normalnym życiu dzikich zwierząt? Tu mam wątpliwości, skoro tenże profesor,  będący na usługach leśniczych, zatwierdził poprowadzenie przez cenną przyrodniczo dolinę Rospudy drogi szybkiego ruchu.

Dolina Rospudy swym szerokim bezleśnym pasem przecina Puszczę Augustowską; jest doliną dzikszą nawet od doliny Biebrzy, jest to jedna z niewielu oaz najdzikszej przyrody; tam są biotopy ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Bioróżnorodność ta i dzikość jest zadziwiająca i niespotykana  gdzie indziej na terenie kraju; bioróżnorodność jest przecież podmiotem ochrony przyrody. Takie ekosystemy są też bardzo cenne i dla tych, którzy badają przyrodę, bo one dostarczają wiele  bardzo cennych informacji ludziom nauki i te ekosystemy są chronione prawem Unii Europejskiej i prawem Polski.
Tam właśnie byłem, płynąłem rzeką Rospudą i uczestniczyłem w akcji robienia waloryzacji przyrodniczej jej doliny nie jako naukowiec, ale jako osoba, która uczyła się o tych najdoskonalszych dziełach Boga-Stwórcy w szkole średniej i na studiach, również jako osoba obdarzona miłością do nich.

Przecinająca tę odsłoniętą dolinę droga szybkiego ruchu wprowadzi hałas rozpływający się daleko w obie strony wzdłuż doliny i na kilka kilometrów w głąb Puszczy  Augustowskiej. Tego wspomniany profesor też nie wiedział? Czy tenże w podeszłym wieku profesor nie wiedział, że wówczas ta dolina już nie będzie dziką doliną i krajobraz też nie będzie dziki?
Czyż akceptacja tego zamysłu - zniszczenia dzikości tej tak cennej przyrody nie woła o pomstę do nieba?

Autor tejże witryny

Dnia 7 listopada 2006 r.

Od głównej strony witryny