Od autora witryny

 

Transport kolejowy nie jest wykorzystany, a nasze drogi są niszczone licznymi obładowanymi ciężarówkami tranzytowymi; na zniszczonych drogach częściej występują wypadki. Należy też wiedzieć, że nie wszędzie można budować bardziej bezpieczne autostrady lub drogi dwupasmowe, bo to wiąże się z pokrywaniem asfaltem kolejnych powierzchni ( siedlisk) zabranych przyrodzie. Tu przykładem może być Podlasie z największą powierzchnią zajmowaną przez cztery parki narodowe i kilka parków krajobrazowych. Tu największym skarbem jest przyroda podziwiana nawet przez licznie przybywających obcokrajowców, przyroda, która może być największym źródłem dochodów mieszkańców Podlasia. 

Dodam jeszcze, że przybywającym na Podlasie turystom, na których nam szczególnie zależy, nie są potrzebne drogi i koleje szybkiego ruchu, ponieważ oni podziwiają piękno tej ziemi również z samochodów i pociągów.   

 

 

 

 

 

 

Rail Baltica zapomniana przez rząd?

 

 

 

Dziś Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko ma przedstawić Ministrowi Środowiska opinię na temat lokalizacji drogi Via Baltic m.in. przez puszcze Knyszyńską i Augustowską (w tym szczególnie cenną dolinę Rospudy).

 

 

 

Zieloni 2004 oczekują od Ministra Środowiska egzekwowania prawa ochrony środowiska, a to oznacza odrzucenie decyzji wojewody, który wcześniej wydał, naszym zdaniem bezprawnie, zgodę na rozpoczęcie budowy drogi Via Baltica.

 

 

 

Zieloni 2004 oczekują także, że premier polskiego rządu Kazimierz Marcinkiewicz podejmie działania na rzecz powiązania budowy Via Baltica z budową Rail Baltica - korytarza kolejowego, który może odciążyć znaczącym stopniu odciążyć korytarz drogowy. Rail Baltica to rozwiązanie, które zmniejszy szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko w "zielonych płucach Polski" - terenie o unikalnej, na skalę europejską i światową, wartości przyrodniczej. Zintegrowanie tych dwóch korytarzy transportowych powinno polegać szczególnie na zwiększeniu wykorzystania torów kolejowych do ciężarowych przewozów tranzytowych. Przerzucenie tirów na tory zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców (tranzyt dotyczy często towarów niebezpiecznych); zmniejszy liczbę wypadków, w których giną ludzie na drogach; ograniczy ilość zanieczyszczeń trafiających do powietrza oraz niszczenie dróg przez ciężarówki. Dodatkowo modernizując Rail Baltica z wykorzystaniem dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej, możemy znacząco zmniejszyć czas dojazdu do krajów Bałtyckich i Skandynawii, co przyczyni się do rozwoju turystyki - najpewniejszego źródła dochodów w północno - wschodniej Polski.

 

 

 

Polska dostosowała prawo, także w zakresie ochrony przyrody, do standardów Unii Europejskiej i zobowiązała się do jego egzekwowania. Zieloni 2004 oczekują od rządu działań zgodnych z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, która karze poszukiwać rozwoju gospodarczego przynoszącego korzyści społeczne i ekologiczne.

 

wtorek 06 grudnia 2005, godz. 00:52

 

 

http://www.zieloni2004.pl/portal/index.php?s2=1480&PHPSESSID=ea0a70eda7827c91049ed5d8432c9332