Straż gasi palący się torf  za os. "Leśna Dolina"

Jest to pożar trudny do ugaszenia.

Ponownie był gaszony następnego dnia.

Torfowisko to jest łatwopalne, ponieważ z niego została odprowadzona woda do pobliskich dołów powstałych po wybranej ziemi. Ziemia ta była wybierana głównie pod  tradycyjne trawniki, kiedy proponowane przeze mnie, zamiast terenów zielonych, naturalne łączki nie wymagają  próchnicznego podłoża. Dowodów na to mamy szczególnie dużo przy drogach publicznych poza miastem. Tam w lecie ich pobocza są ukwiecone; trawy nie chcą rosnąć na lichej ziemi i nie zagłuszają innych roślin.