Tak bawią się piromani
 

Tak wygląda dolina cieku Bażantarka w kwietniu. Tu wiosną w suchych trawach , turzycach i szuwarach rodzą się np. młode zające i sarny; zakładają gniazda kaczki, bażanty, kuropatwy, potrzosy, trzciniaki, trzcinniczki a nawet bekasy kszyki; żyje i rozmnaża się wiele gatunków bezkręgowców. Teraz tych zwierząt tu nie będzie, bo niektóre zostały spalone ( np. młode sarny, zające i inne drobne kręgowce) a te, które zdążyły uciec tu tej wiosny nie wrócą; nie będzie również i naszego jedynego wikłacza - remiza, ponieważ zostały spalone pałki szerokolistne, z puchu których on buduje gniazda.

Niechętny stosunek do dzikiej przyrody mają przede wszystkim ci, którzy jej nie znają, nie rozumieją jej funkcjonowania, nie znają  roślin i zwierząt.

Ile jest w tym winy złych programów nauczania biologii narzuconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?