Źródlisko w łęgu z rzeżuchą gorzką w dolinie cieku Biała przy ul. Bacieczki

Zasilają je wody wypływające z piasków znajdujących się opodal, na których rośnie bór sosnowy.

A oto inne źródlisko w użytku ekologicznym "Żurawka" położonym na terenie gminy Wasilków.

Do strony głównej