Złocień właściwy

Występuje na pastwiskach i łąkach wyżej położonych na glebie zwięzłej. Zaczyna kwitnąć na początku czerwca.

Należy do rodziny astrowatych (złożonych). Tworzy duże łany.

Te rośliny wyrosły na "trawniku" w Białymstoku i całkowicie zajmą miejsce traw o ile nadal nie będą koszone.