Wyka kosmata

Rośnie na glebach piaszczystych. Kwitnie w lecie. Należy do rodziny bobowatych.