Wilżyna bezbronna

 

Można ją odnaleźć na miedzach, przy drogach i na łąkach. Kwitnie w pełni lata.

Do strony głównej