Wierzba pięciopręcikowa

Tą roślinę fotografowałem w połowie maja w dolinie cieku Bażantarka.