Wężymord niski?

Rośnie na wilgotnym miejscu piaszczystym (trochę wyżej położonej niż opodal rosnący grądowiejący łęg) , przy topolach osikach i kruszynach pospolitych w prześwietlonym zagajniku; w pobliżu pod topolami osikami i czeremchami zwyczajnymi wiosną zakwita łan zawilca gajowego, a później - konwalijki dwulistnej; w pobliżu w miejscach odkrytych gdzieniegdzie występują wrzosy zwyczajne, przetaczniki leśne, nawłocie późne i gorysze pagórkowe . Opisywana roślina  wytwarza pędy kwiatonośne bez liści zakończone  tylko jednym koszyczkiem kwiatowym; liście ma całobrzegie i bardzo podobne do babki lancetowatej.

Zgodnie z "Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski", autorstwa  prof. Władysława Matuszkiewicza, wężymord niski należy do roślin wyróżniających  zespołów roślinnych (DAss) takich jak: subkontynentalnego boru świeżego (Peucedano-Pinetum) i subborealnego  boru mieszanego (Serratulo-Pinetum) i świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum) i ich zastępczych (zmienionego przez człowieka) fitocenoz.  

 

 

.

Do strony głównej