Kępa turzycy tunikowej w oczku wodnym w Biebrzańskim PN

Tworzy bardzo twarde kępy, podobnie jak turzyca sztywna. Turzyca ta kwitnie w maju.