Tarczyca pospolita

Rośnie na glebach podmokłych organicznych. Zakwita na początku lata.