Szczyr trwały

 

Rośnie w suchszych lasach liściastych ( w zaroślach). Kwitnie w kwietniu i maju.