Storczyk szerokolistny

Tego storczyka znalazłem na glebie mineralnej między łęgiem olszowym a borem sosnowym.