Stokrotka pospolita

Należy do rodziny astrowatych. Rośnie na glebach wilgotnych na pastwiskach i na trawnikach.