Śledziennica skrętolistna

Rośnie w górach do piętra kosodrzewiny, a na niżu w podmokłych olszynach  ( łęgach olszowych) przy źródliskach.  Zaczyna kwitnąć w kwietniu.

 

 

Do strony głównej