Rzeżucha łąkowa

 Występuje przeważnie na podmokłych łąkach kośnych i tam tworzy duże łany. Zakwita pod koniec kwietnia. Gdzieniegdzie pojedyncze rośliny występują na torfowisku niskim za os. "Leśna Dolina". Należy do rodziny kapustowatych ( krzyżowych).

Do strony głównej