Rdest wężownik

Rośnie na torfowiskach niskich. Tworzy duże łany ( np. na nieużytkowanych łąkach doliny cieku Biała za osiedlem "Leśna Dolina").

Kwitnie w pełni lata