Rdest powojowy

Polna roślina samoistna. Należy do rodziny rdestowatych.