Pyleniec pospolity

Rośnie na glebach piaszczystych, na nieużytkach. Tworzy rozległe łany. Kwitnie prawie całe lato.

Należy do rodziny kapustowatych (krzyżowych).