Pszeniec zwyczajny

Rośnie w widnych lasach  na glebie zasobnej w próchnicę i na torfowiskach.