Przywrotnik pasterski

Rośnie na łąkach położonych np. na przesuszonych i zmurszałych torfowiskach niskich. Kwitnienie rozpoczyna  w maju.

Tę roślinę fotografowałem w połowie maja w dolinie cieku.