Przymiotno węgierskie

Tę roślinę fotografowałem w Tatrach Zachodnich w piętrze kosodrzewiny przy czerwonym szlaku prowadzącym na "Czerwone Wierchy". Roślina ta należy do rodziny astrowatych. W Polsce występuje jedynie w Tatrach i jest endemitem ogólnokarpackim.