Przymiotno kanadyjskie

Rośnie na glebie lekkiej. Zakwita w drugiej połowie lata.