Przetacznik ożankowy

Rośnie na łąkach. Tworzy łany. Zaczyna kwitnąć w drugiej dekadzie maja.