Przegorzan kulisty

Rośnie w miejscach nieużytkowanych na glebie średnio zwięzłej ( np. na rumowiskach).