Pływacz zwyczajny

Jest to roślina owadożerna. Rośnie w wodach stojących,  np. na zatopionych łąkach.

Tą roślinę fotografowano w sierpniu  w 2004 r. na rozlewiskach rzeki Biebrza w BPN.