Piżmaczek wiosenny

Rośnie w suchszych lasach liściastych i przesuszonych łęgach olszowych. Zakwita bardzo wcześnie.