Nawłoć późna

Rośnie na glebach lżejszych. Zakwita w sierpniu. Należy do rodziny astrowatych (złożonych)