Nawłoć kanadyjska

Rośnie na glebach lekkich ( nieużytki). Kwitnie w sierpniu.

Jest rośliną obcego pochodzenia.