Mniszek pospolity

Roślinę tą - niestety - do dziś niektórzy ( np. Dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich  w służbowym piśmie) nazywają błędnie mleczem, kiedy "mlecz" to nie gatunek rośliny lecz rodzaj, do którego należą np. takie i to wysokie ( do 1m) rośliny jak mlecz polny, mlecz zwyczajny. O tym można przeczytać w Internecie, tego uczą w szkole podstawowej, ale - niestety-  nauczyciele nie wyprowadzają uczniów  w teren,  ponieważ. nie wiele znają dzikich roślin, co potwierdza ten oto cytat:  "Dziś niewykształcony mieszkaniec wsi lepiej rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt, niż przeciętny absolwent biologii nafaszerowany sześcioma rodzajami wiedzy chemicznej" ( napisał biolog prof. Ludwig Tomiałojć w artykule "Ochrona różnorodności biologicznej" .

Mniszek pospolity rośnie na łąkach kośnych. Tworzy łany. Zaczyna kwitnąć w końcu kwietnia.  Dostarcza pokarmu wielu owadom. Nasiona rozsiewa wiatr.

Nie jest chwastem na trawnikach, ale ich ozdobą, co chcę wyjaśnić niektórym prezesom spółdzielń mieszkaniowych, którzy każą niszczyć te piękności.

Wyjaśniam również, że chwastami są te rośliny, które nas zubożają i dlatego jest to pojecie ekonomiczne stosowane np. przez rolników i sadowników.

Do strony głównej