Mięta nadwodna

Rośnie w ciekach wodnych i przy ich brzegach  ( np. w dolinie cieku Bażantarka). Kwitnie w sierpniu.