Mak polny

Występuje na polach, w plantacjach zbóż. Na nieużytkowanych polach może tworzyć duże łany.

Zaczyna kwitnąć na początku lata.

Do strony głównej