Łoczyga pospolita

Rośnie na dobrze przepuszczalnej glebie mineralnej przy drogach, przy płotach.

Kwitnie w lecie.