Kurzyślad polny

Należy do rodziny pierwiosnkowatych. Rośnie jako roślina samoistna, przeważnie na polach na glebie zwięzłej ( gliniastej) - jest rośliną agrocenoz.

Nazwa rośliny pochodzi z ustawień nerwów liścia, które przypominają kurzą łapę.