Kruszczyk szerokolistny

Kilkadzesiąt roślin tego gatunek kruszczyka rośnie wyżej za olszynami za os. "Zielone Wzgórza" koło drogi przed torami.
Kwitnie w pełni lata. Należy do rodziny storczykowatych. Jest objęty ochroną ścisłą tak jak wszystkie rośliny należące do tej rodziny.

Niżej w stronę rowu i olszyn na podmokłej łące rośnie bardzo dużo kruszczyków błotnych.
 

To zdjęcie wykonałem w 2005 roku