Kruszczyk błotny

To zdjęcie zrobiłem w połowie lipca  w dolinie cieku Bażantarka na łące za olszynami osiedla "Zielone Wzgórza" w Białymstoku. Jest to roślina objęta ochroną całkowitą. Należy do rodziny storczykowatych. Dwa lata później w lecie w 2005 roku  na tej łące w innym miejscu, dalej od pogłębionego tego roku wiosną rowu melioracyjnego (bezimiennego cieku), znalazłem bardzo dużo  kruszczyków błotnych, natomiast tych kruszczyków błotnych, które wcześniej znalazłem bliżej tegoż rowu, nie było. Prawdopodobnie to spowodowała zmiana stosunków wodnych.

Poza kruszczykami błotnymi, na tej łące tego samego roku, w pobliżu hałdy ziemi powstałej w czasie budowy tunelu, znalazłem też dużo, lecz mniej niż poprzednich, bo około 80. kruszczyków szerokolistnych. Nie znalazłem natomiast listery jajowatych rosnących w cieniu drzew (teraz przy hałdzie ziemi i bez drzew, które dawały cień tym roślinom).