Konopie siewne

Konopie siewne obecnie można odnaleźć na nieużytkach, przy zabudowaniach i przy płotach  jako dzikie - samoistnie rosnące rośliny. Jest to roślina dwupienna, ponieważ  kwiaty męskie i żeńskie  występują na innych roślinach. Roślina z kwiatami męskimi, niedługo po wytworzeniu  pyłku, zamiera.

Do strony głównej