Knieć błotna

Występuje na moczarach, na obrzeżach cieków wodnych, w łęgach. Tworzy kępy i duże łany na łąkach bagiennych np. w Biebrzańskim PN.  Kwitnie w kwietniu, a nawet w końcu lata na rozlewiskach. Należy do rodziny jaskrowatych. Tą roślinę fotografowano w sierpniu 2004 r. na nadbiebrzańskich rozlewiskach.