Kłowsówka wełnista

Rośnie w miejscach nieużutkowanych na lżejszej glebie mineralnej.

Zakwita w czerwcu. Należy do rodziny wiechlinowatych ( traw).

Zdjęcie wykonano przy zachodzącym słońcu.