Jarząb pospolity

Występuje w suchszych lasach. Zakwita w drugiej połowie maja gdy mniszek pospolity kończy tą fazę (kwitnienie). Jest często sadzony w miastach z uwagi na ładne kwiaty i owoce. Z jego owoców korzystają takie ptaki jak np. drozdy kwiczoły, kawki, jemiołuszki i inne.

Do strony głównej