Z miłości do dzikiej przyrody

 

Różne zdjęcia przyrodnicze

 1. Jezioro dystroficzne
 2. Młody las i plantacja drzew
 3. Strumyk
 4. Bobrowa tama i żeremie w Białymstoku
 5. Żmija zygzakowata 
 6. Rezerwat leśny "Antoniuk"
 7. Wiosna w lęgu
 8. Użytek ekologiczny "Żurawka" w Wasilkowie
 9. Zamiast trawnika
 10. Źródlisko w łęgu doliny cieku Biała
 11. Kępy wełnianki pochwowatej na torfowisku wysokim
 12. Łąka ze storczykami w dolinie cieku Bażantarka w Białymstoku
 13. Zawilce gajowe
 14. Oczko wodne w olsie
 15. Dzika łączka w mieście
 16. Rzekotka drzewna
 17. Paź królowej
 18. Zmrocznik gładysz
 19. Kruk w Tatrach na murawie wysokogórskiej
 20. Gil
 21. Gawron i kawka
 22. Drozd kwiczoł
 23. Łabędź niemy
 24. Orzeł bielik
 25. Bocian biały
 26. Sroka
 27. Dzięcioł pstry średni
 28. Sikora bogatka
 29. Sikora modra
 30. Bóbr europejski
 31. Tygrzyk paskowany