Gnieźnik leśny

Występuje w cienistych lasach iglastych niżej położonych. Kwitnie w czerwcu. Należy do rodziny storczykowatych.