Fiołek bagienny

Występuje na terenach podmokłych ( np. w olszynach i w pobliżu na łąkach organicznych).

Zakwita wiosna przed ukazaniem się liści na olchach, tj w kwietniu.

Tę roślinę fotografowałem w olszynach ( w łęgu) za os. "Zielone Wzgórza" w Białymstoku.