Farbownik lekarski

Odnajdziemy w miejscach nasłonecznionych i piaszczystych (np. w murawach kserotermicznych).