Dzwonek rozpierzchły

Występuje na łąkach. Kwitnie w czerwcu.