Dzwonek drobny

Nie rośnie tylko w piętrze halnym i turniowym.