Dziewięćsił pospolity

Rośnie na łąkach mineralnych. Zakwita w drugiej połowie lata. Należy do rzadkich roślin z rodziny astrowatych.