Dziewanna drobnokwiatowa

Rośnie na glebach lekkich na otwartym terenie.